Byrådsgruppen

2018-2022


Ikast-Brande kommunes byrådsmedlemmer fra Socialdemokratiet

Frank Heidemann Sørensen

Birthe Sørensen

Inge Dines Jensen

Kirsten Hoffmann

Kasper Pauli Pedersen

Anne Ravn Bach